Dodanie do výkonu trestu | MOLNÁROVÁ Andrea #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MOLNÁROVÁ Rodné priezvisko: POLÁKOVÁ Ďalšie priezviská: Meno: Andrea Dátum narodenia: 1974-03-23 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2014-02-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach

Zdieľaj pátranie: