Dodanie do výkonu trestu » MOLNÁR Mário #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MOLNÁR
Meno: Mário
Dátum narodenia: 1990-08-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-04-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II