Dodanie do výkonu trestu » MIŠENKA Viliam #Topoľčany #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MIŠENKA
Meno: Viliam
Dátum narodenia: 1956-12-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Topoľčany
Dátum vyhlásenia: 2018-03-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Topoľčanoch