Dodanie do výkonu trestu MIRGA Tomáš #Stará Ľubovňa #hľadaný #pátranie

Priezvisko: MIRGA Meno: Tomáš Dátum narodenia: 1990-04-19 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Stará Ľubovňa Dátum vyhlásenia: 2019-06-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Starej Ľubovni