Dodanie do výkonu trestu | MIKULÁŠ Erik #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MIKULÁŠ Meno: Erik Dátum narodenia: 1978-07-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Lučenec Dátum vyhlásenia: 2018-10-23 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci