Dodanie do výkonu trestu MIKLÓŠ Tibor #Košice

Priezvisko: MIKLÓŠ Meno: Tibor Dátum narodenia: 1964-09-19 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice I Dátum vyhlásenia: 2019-05-22 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach