Dodanie do výkonu trestu | MIHÁLIK Adam #Martin #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: MIHÁLIK
Meno: Adam
Dátum narodenia: 1997-09-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2018-11-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine

Zdieľaj pátranie