Dodanie do výkonu trestu MICHLÍK Daniel #Skalica

Priezvisko:
MICHLÍK
Meno:
Daniel
Dátum narodenia:
1957-12-26
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Skalica
Dátum vyhlásenia:
2018-09-11
Dôvod pátrania:
Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Senici
Popis osoby:
Popis oblečenia:
Mimoriadne pátranie:
NIE

Dodanie do výkonu trestu MICHLÍK Daniel #Skalica