Dodanie do výkonu trestu » MATULA Michal #Michalovce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MATULA
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1995-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2018-06-06
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach