Dodanie do výkonu trestu » MATEJKOVIČ Lukáš #Topoľčany #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MATEJKOVIČ
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1987-07-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Topoľčany
Dátum vyhlásenia: 2018-06-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Topoľčanoch