Dodanie do výkonu trestu | MATEJÍK Vladimír #Martin #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MATEJÍK Meno: Vladimír Dátum narodenia: 1985-06-26 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Martin Dátum vyhlásenia: 2018-10-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine