Dodanie do výkonu trestu | MAŠĽÁR Karol #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MAŠĽÁR Meno: Karol Dátum narodenia: 1984-11-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO,SLOVENSKO Bydlisko: Košice I Dátum vyhlásenia: 2018-10-25 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach