Dodanie do výkonu trestu MARSALIKOVÁ Jolana #Dunajská Streda #hľadaná

Priezvisko: MARSALIKOVÁ Meno: Jolana Dátum narodenia: 1981-02-18 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2019-07-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v