Dodanie do výkonu trestu » MARKACZ Mikuláš #Komárno #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MARKACZ
Meno: Mikuláš
Dátum narodenia: 1973-06-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2007-09-17
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne