Dodanie do výkonu trestu | MARČIŠ Ľubomír #Kysucké Nové Mesto #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: MARČIŠ
Meno: Ľubomír
Dátum narodenia: 1980-08-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2018-02-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci

Zdieľaj pátranie