Dodanie do výkonu trestu » MANDÁK Peter #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MANDÁK
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1973-10-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2017-03-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre