Dodanie do výkonu trestu | MAJBA Ladislav #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MAJBA
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1976-02-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave