Dodanie do výkonu trestu | MADARAS (KERGYIK) Richard #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MADARAS
Rodné priezvisko: KERGYIK
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1972-08-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-08-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V