Dodanie do výkonu trestu MACOŠKO Marek #Trebišov #hľadaný #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: MACOŠKO
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1986-05-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2019-12-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove