Dodanie do výkonu trestu | LUŠČÍK Lukáš #Nové Mesto nad Váhom #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LUŠČÍK
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1988-02-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-11-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom