Dodanie do výkonu trestu » LUPTÁK Marian #Banská Štiavnica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LUPTÁK
Meno: Marian
Dátum narodenia: 1973-07-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Štiavnica
Dátum vyhlásenia: 2012-12-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom