Dodanie do výkonu trestu | LUPTÁK Jaroslav #Pezinok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LUPTÁK
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1986-05-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku