Dodanie do výkonu trestu » LUKOVIČOVÁ Katarína #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: LUKOVIČOVÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1990-10-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2017-11-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III