Dodanie do výkonu trestu LIPKOVÁ (ILLOVSKÁ) Kateřina #Piešťany #hľadaná #pátranie

Priezvisko: LIPKOVÁ Rodné priezvisko: ILLOVSKÁ Meno: Kateřina Dátum narodenia: 1973-08-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Piešťany Dátum vyhlásenia: 2020-05-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave