Dodanie do výkonu trestu » LÉVAI Milan #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LÉVAI
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1975-01-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-03-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V