Dodanie do výkonu trestu LELKES Csaba #Galanta

Priezvisko: LELKES Meno: Csaba Dátum narodenia: 1984-02-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Galanta Dátum vyhlásenia: 2019-05-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante