Dodanie do výkonu trestu | LAZARČÍK Igor #Nové Mesto Nad Váhom #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LAZARČÍK Meno: Igor Dátum narodenia: 1978-01-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nové Mesto Nad Váhom Dátum vyhlásenia: 2010-07-01 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom