Dodanie do výkonu trestu » LAZARČÍK Igor #Nové Mesto Nad Váhom #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LAZARČÍK
Meno: Igor
Dátum narodenia: 1978-01-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nové Mesto Nad Váhom
Dátum vyhlásenia: 2010-07-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom