Dodanie do výkonu trestu » LALKOVIČ Richard #Ružomberok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LALKOVIČ
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1973-02-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ružomberok
Dátum vyhlásenia: 2014-11-06
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku