Dodanie do výkonu trestu LAKATOŠOVÁ Zlatica #Trnava #hľadaná #pátranie

Priezvisko: LAKATOŠOVÁ Meno: Zlatica Dátum narodenia: 1985-04-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trnava Dátum vyhlásenia: 2019-05-23 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu, prečin krádeže Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave