Dodanie do výkonu trestu LAKATOŠ Zoltán #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: LAKATOŠ Meno: Zoltán Dátum narodenia: 1966-02-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2019-06-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote