Dodanie do výkonu trestu LAKATOŠ Michal #Žiar nad Hronom

Priezvisko:   LAKATOŠ
Meno:  Michal
Dátum narodenia:  1981-11-26
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Nezistené
Dátum vyhlásenia:  2019-04-23
Dôvod pátrania:  Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Žiari nad Hronom