Dodanie do výkonu trestu | LAHÓ István #MAĎARSKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LAHÓ
Meno: István
Dátum narodenia: 1975-09-09
Štátna príslušnosť: MAĎARSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2018-09-06
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I