Dodanie do výkonu trestu | KUPKA Dominik #Hlohovec #pátranie #hľadaný


Priezvisko: KUPKA
Meno: Dominik
Dátum narodenia: 1998-05-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2018-12-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave