Dodanie do výkonu trestu | KUNC František #Žarnovica #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: KUNC
Meno: František
Dátum narodenia: 1971-09-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žarnovica
Dátum vyhlásenia: 2016-10-25
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom

Zdieľaj pátranie