Dodanie do výkonu trestu KUMANOVÁ Viola #Šaľa #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: KUMANOVÁ Meno: Viola Dátum narodenia: 1973-10-31 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Šaľa Dátum vyhlásenia: 2019-11-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Šali