Dodanie do výkonu trestu KUCHAR Mário #Bratislava #hľadaný #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: KUCHAR
Meno: Mário
Dátum narodenia: 1983-02-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2019-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II