Dodanie do výkonu trestu | KRŠÍK Ján #Kysucké Nové Mesto #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KRŠÍK
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1996-03-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2018-11-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci