Dodanie do výkonu trestu | KRONAUER Marian #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KRONAUER
Meno: Marian
Dátum narodenia: 1971-04-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-04-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV