Dodanie do výkonu trestu » KRIVÁK Marián #Humenné #pátranie #hľadaný

Priezvisko:  KRIVÁK Meno: Marián Dátum narodenia: 1973-02-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Humenné Dátum vyhlásenia: 2016-04-22 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom