Dodanie do výkonu trestu KREMPASKÝ Štefan #Kežmarok #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KREMPASKÝ Meno: Štefan Dátum narodenia: 1991-02-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Kežmarok Dátum vyhlásenia: 2019-06-11 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku