Dodanie do výkonu trestu | KRČMÁR Martin #Zlaté Moravce #pátranie #hľadaný


Priezvisko: KRČMÁR
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1979-12-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zlaté Moravce
Dátum vyhlásenia: 2018-09-18
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre

Zdieľaj pátranie: