Dodanie do výkonu trestu | KRANER Maroš #Sobrance #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KRANER Meno: Maroš Dátum narodenia: 1971-10-13 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Sobrance Dátum vyhlásenia: 2010-03-16 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach