Dodanie do výkonu trestu » KOVÁCS Ronald #Komárno #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁCS
Meno: Ronald
Dátum narodenia: 1974-02-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2010-11-30
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne