Dodanie do výkonu trestu » KOVÁČOVÁ (KANDROVÁ) Milena #Sobrance #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KOVÁČOVÁ
Rodné priezvisko: KANDROVÁ
Meno: Milena
Dátum narodenia: 1977-04-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sobrance
Dátum vyhlásenia: 2018-06-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach

Nové pátranie podľa
Daj nám like