Dodanie do výkonu trestu KOVÁČOVÁ Iveta

Priezvisko: KOVÁČOVÁ Meno: Iveta Dátum narodenia: 1989-09-28 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Šaľa Dátum vyhlásenia: 2020-01-31 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Šali