Dodanie do výkonu trestu KOTLÁR Miroslav #Levice #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KOTLÁR Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1977-01-30 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2019-06-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach