Dodanie do výkonu trestu | KOREC Miroslav #Galanta #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOREC Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1967-10-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Galanta Dátum vyhlásenia: 2015-06-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante