Dodanie do výkonu trestu | KOLESÍK Mário #Senica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOLESÍK Meno: Mário Dátum narodenia: 1978-06-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Senica Dátum vyhlásenia: 2018-10-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici

Zdieľaj pátranie