Dodanie do výkonu trestu | KOLESÁR Miroslav #Sabinov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOLESÁR
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1977-02-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sabinov
Dátum vyhlásenia: 2018-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove