Dodanie do výkonu trestu | KOKY Emil #Spišská Nová Ves #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOKY Meno: Emil Dátum narodenia: 1963-02-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Spišská Nová Ves Dátum vyhlásenia: 2015-05-15 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi